141.jpg142.jpg
Płyta wydana własnymi środkami w celach promocyjnych.