Ukazuje się podręcznik wraz z kasetą “Szkoła Rock And Roll” Tomasza Dziubińskiego wydany przez Professional Music Press.

 

060.jpg061.jpg
Tomasz Dziubiński - Szkoła Rock And Roll

 

17 październik

 

062.jpg
Wojciech Korda podpisuje swoją książkę „Rock Po Roku”
 Od lewej: red. Marek Zaradniak, Janusz Popławski, Tomasz Dziubiński, autor Jan Kawecki, Wojciech Korda.